“நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே” – 11

அத்தியாயம் : 11   “அப்பாவும் இப்படித்தான் சாப்பிட ஏதாவது வாங்கிக் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு எங்கப்பாவை ரொம்பப் பிடிக்கும்.” அவளது வார்த்தைகளில் உணர்வு பெற்றவன் அவளைப் பார்த்தான்.   “என்னை உன் அப்பாவா நினைச்சுக்கோ சக்தி…” அவனது விழிகளிலும், வார்த்தைகளிலும்

Read More
33