“நிலவோடு பேசும் மழையில்…” – அத்தியாய அறிவிப்பு 3

“நிலவோடு பேசும் மழையில்…” கதை கீழே உள்ள திரியில் பதிவிடப்படுகிறது. இன்னும் 2 வாரங்களில் மீண்டும் கதையை துவங்குகிறேன்.

http://srikalatamilnovel.com/community/forums/srikalas-ongoing-novels.290/

3 Comments

  1. Eagerly waiting

  2. ippothan paarthean mam ok aavaludan waiting mamviji)

  3. Mam eppo next episode. Eagerly waiting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *