“நிலவோடு பேசும் மழையில்…!!!” – அறிவிப்பு 11

எல்லோருக்கும் சந்தோசமான விசயம்… டிசம்பர் இரண்டு முதல் ‘நிலோவோடு பேசும் மழையில்…!’ அத்தியாயம் பதிவிடப்படும். ரொம்ப நாள் இடைவெளி விட்டாச்சு. இனி நாள்தோறும் கொண்டாட்டம் தான்… ப்ரஷன் & ஹம்சி, ஹர்ஷா & ஷிவாரிகாவை சந்திக்கத் தயாரா இருங்க.😍😍😍😘😘😘

11 Comments

  1. Waiting mam

    Komathi Ramesh Kumar
  2. Super waiting 💜💜

  3. Wow sooo sweet

  4. Wow super waiting for your ud mam

  5. ka today dec 2 we waiting

  6. Supero super mam

  7. Mam did u stop the story. When I will get next episode 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *